Skip to content

Duyurular

05.11.2020
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile mücbir sebep halinde olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi yönünde karar verilmiştir.
05.11.2020
05.11.2020
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım’da kişilerin banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan kişiler için 9 Kasımda, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasımda, ödemeler gerçekleştirilecektir.
05.11.2020
04.11.2020
26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00­-15:00, 06:30­-15:30, 07:00­-16:00, 07:30-­16:30, 08:00-­17:00, 08:30­-17:30, 09:00­-18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi, gerektiği açıklanmıştır.
04.11.2020
27.10.2020
27/10/2020 Tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereğince Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 2 ay daha uzatılmıştır. 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.01.2021 tarihine kadar 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen haller dışında işveren tarafından her türlü iş ve hizmet sözleşmesi feshedilemeyecektir. Ayrıca, 17.04.2020 – 17.11.2020 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bu süre 2 ay daha uzatılmış olup, işverenler işçileri 17.01.2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkartabileceklerdir.
27.10.2020
08.10.2020
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın 43 üncü maddesi uyarınca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte; 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma" ve yeni İdari Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme" yürürlükten kaldırılmıştır.
08.10.2020
07.10.2020
Koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlar sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacaktır. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanlar istirahat raporu almak için hekimlere başvurmaktadır. Artık çalışanların istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlara karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.
07.10.2020
04.09.2020
04.09.2020 - 04/09/2020 Tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.
04.09.2020
31.08.2020
31.08.2020 - 31/08/2020 Tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının süresi 2 ay daha uzatılmıştır.
31.08.2020